MediGroup Centar Subotica

MediGroup Centar Subotica je specijalizovana ustanova za pružanje usluga iz sledećih medicinskih specijalnosti: Medicina rada, Interna medicina, Ginekologija i akušerstvo, ORL, Oftalmologija, Neuropsihijatrija, Psihologija, Ultrazvučna dijagnostika, Ortopedija i Traumatologija.

Zakažite Vaš pregled!

O centru MediGroup Subotica

MediGroup Centar Subotica proistekao iz poliklinike Zdravo Med koja je osnovana 2015. godine, a od oktobra 2019. posluje u okviru MediGroup sistema- najvećeg privatnog zdravstvenog sistema u Srbiji i regionu.

Pored pregleda lekara specijalista MediGroup centru građani Subotice mogu obaviti i male hirurške intervencije i procedure, kao i kolonoskopiju i gastroskopiju.

Radno vreme MediGroup Centar Subotica je radnim danima od 7:30 do 20 časova, subotom od 8 do 13 časova, nedelja je neradan dan.

Izdvajamo

Usluge Medicine rada

 

 • Za pravne subjekte, preduzeća i ustanove:
  Ocena službe medicine rada
  Ocena radne sposobnosti zaposlenih
  Ocena radne sposobnosti za zaposlenje (prethodni pregledi)
  Ocena radne sposobnosti za zaposlene na mestima sa povećanim rizikom (periodični pregledi)
  Ciljani pregledi očiju i vida
  Sistematski pregledi zaposlenih i sportista
  Obuka iz oblasti pružanja prve pomoći za zaposlene

 

 • Za udruženja građana i pojedince:
  Lekarsko uverenje za vozače amatere
  Lekarsko uverenje za vozače profesionalce
  Lekarsko uverenje za produženje vozačke dozvole za amatere
  Lekarsko uverenja za produženje vozačke dozvole za profesionalce
  Uverenje o sposobnosti za nošenje i držanje oružja

Lokacija

MediGroup Centar Subotica se nalazi na adesi Vuka Karadžića 19-21, 24 000 Subotica.

Pogledajte cenovnik svih naših usluga

Naše lokacije

Izdvajamo Vama najbliže MediGroup lokacije